Yakshagana Prasanga Directory
Compiled by
*
Dr Padekallu Vishnu Bhatta *

(Volume XIV)

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3
Vol. 4 Vol.5 Vol. 6
Vol.7 Vol. 8 Vol. 9
Vol. 10 Vol. 11 Vol. 12
Vol. 13 Vol. 14 Vol. 15

 

 Prasanga Name  Author Type Print 
Yakshaprashne Hithlalli Anantha Bhatta 11 B
Yakshaloka Vijaya Gundu Seetarama Rao 4 B
Yakshanga Nandini Yakshananda Kuthpady 4 A
Yajna Kundala ?   C
Yajna Datta Charitre Manila Subbanna Shastri 9 A
Yajna Rakshane Hosthota Manjunatha Bhatta 9 B
Yajna Sena Bottikere Purushottama Poonja 9 B
Yamana Solu [See Satisavitri]      
Yama-Yami Dr D Sadashiva Bhatta 9 B
Yamagniyara Kalaga Korgi Suryanarayana Upadhyaya 9 B
Yashodhara Charite K P Venkappa Shetty   A
Yashomati Kalyana Hosthota Manjunatha Bhatta 4 B
Yana Kshetra Mahatme Hosthota Manjunatha Bhatta 19 B
Yana Kshetra Mahime Subraya Hegade, Gangaji 19 B
Yadavabhyudaya Peradala Krishnayya 10 A
Yadaveshwara Rajasuya (Part I and II) M G Baravani 9 A
U N O Vijaya [See Nassera Pratapa]      
Yugadi [or Samvatsaropakhyana] Anantaram Bangady 9 B
Yugadi Vaibhava T Keshava Bhatta 9 B
Yogini Kalyana Adyapadi Ramakrishnayya 9 A
Yogini Kalyana Chavarkadu Shambhu Joyisa 9 A
Yauvanashwa Anusalva Kalaga Janakke Timmappa Hegade 11 A
Yauvanashwa Kalaga [See Vajigrahana]      
Rakkasatangadi Kadana P Ramayya Shetty 3 B
Rakta Kanike Shekhara Shetty Belman 4 B
Rakta Kranthi Dr. D Sadashiva Bhatta   B
Rakta Tilaka Argodu Mohandasa Shenoy 4 B
Rakta Ratri Kiriya Balipa Narayana Bhagawatha   B
Raktakshi Kalyana Permude Padma Suvarna 4 B
Rakshakavacha [Tulasi Shankhachooda] Keerikkadu Master Vishnubhatta   A
Raksha Bandhana ? 4 C
Rakshamani Keerikkadu Master Vishnubhatta   B
Raksharatnahara Keerikkadu Master Vishnubhatta   B
Raghunatha Vijaya Keerikkadu Master Vishnubhatta   B
Raghuvamsha K M Raghava Nambiyar 13 B
Raghuvamsha Talpachcheri Suryanarayana Kalluraya 13 B
Ranganayaki Dr Y Chandrashekara Shetty 3 B
Rajiyabhyudaya Keerikkadu Master Vishnubhatta   B
Ranmalla Vijaya Keerikkadu Master Vishnubhatta 4 A
Rati Kalyana Hattiyangady Ramabhatta 9 A
Rati Kalyana Thoti Thimmayya Bhatta 9 B
Rati Kalyana Srinivasa Haridasa, Mulki 9 B
Ratirekha Kandavara Raghurama Shetty 4 B
Rativilapa: Dr D Sadashiva Bhatta 9,14 B
Ratnakankana [Manimekhale Ratnakankana] K Govinda Bhatta   B
Ratna Chandane ? 7 C
Ratna Chandrika Karje Vasudeva Nayak 4 B
Ratna Pushpaka Anantaram Bangady 4 B
Ratna Prabha Keerikkadu Master Vishnubhatta 4 B
Ratnaprabha Parinaya Karanika Shankaranarayana Bhatta 4 A
Ratna Mudrike ?   C
Ratnashri Manjunatha Aithala, Thotlakallu 4 B
Ratnangada Digwijaya Hosthota Manjunatha Bhatta 9 B
Ratnavati Kalyana Nandalike Laxminarayanayya[Muddana]   A
Rambharatna A N K Prabhu 4 B
Rambha Rooparekha Kadathoka Manjunatha Bhagawatha 4 A
Ravalesha Vijaya ?   C
Ragatarangini Ambatanaya Mudradi 10 B
Raghavendra Vijaya Mudradi Venkappayya   A
Rajakumari Nandini Charite [or Shivapura Kshetra Mahatme] Bhaskara Hosabettu 19 A
Rajanandana Gundu Seetaramarao 4 B
Rajandaiva Kodamanittaya K H Obayya Acharya 6 B
Rajanartaki Hosthota Manjunatha Bhatta 4 B
Rajamudrika ? 4 C
Rajavahana Vijaya Keerikkadu Master Vishnubhatta   B
Rajashekara Vilasa K Govinda Bhatta   B
Rajasooya Hattiyangadi Rama Bhatta 11 B
Rajasooya Kalyani Bheemaraya 11 A
Rajasooya Addoru Balakila Vishnayya 11 B
Rajasooyadhwara Talapadiya Mayya Manethanada Kavi 11 A
Rajahamsa Parajaya Keerikkadu Master Vishnubhatta 4 B
Rajahamsa Vijaya Keerikkadu Master Vishnubhatta 4 B
Raja Artharatha Maskeri Krishna 4 A
Raja Ugrasena ? 9 C
Raja Karandhama M A Hegade, Siddhapura   B
Raja Dushyanta Dr D Sadashiva Bhatta 9 B
Raja Prabhanjana [See Prabhanjana Charitre]      
Raja Lokanandana [See Rani Prithvimati]      
Raja Vikramaditya [See Shanishwara Mahatme]      
Raja Veeravara P N Subramanya Bhat 4 A
Raja Sudarshana Keerikkadu Master Vishnubhatta 4 A
Raja Suryadatta Manjunatha Aithala, Thotlakallu 4 B
Raja Hritadhwaja M G Baravani 10 A
Raja Hridaya Kadatoka Manjunatha Bhagawatha 4 B
Rajeya Parajaya Keerikkadu Master Vishnubhatta   B
Rana Rajasimha K P Venkappa Shetty 3 A
Rani Abbakka Agari Srinivasa Bhagawatha 3 A
Rani Kinyaga Narampady Subbayya Shetty 7 B
Rani Padmini A D Sadananda Acharya 4 A
Rani Prithvimati Nagesha Poojary 4 A
Rani Prithvimati [See Prabhanjana Charitre]      
Rani Manimalini Seetanadi Ganapayya Shetty 4 B
Rani Ratnavali Seetanadi Ganapayya Shetty    
Rani Ratnavali [See Vasavadatta Ratnavali]      
Rani Rudhrambe Polali Nityananda Karanta 3 B
Rani Sulochana M G Baravani 4 A
Rani Sulochana Shedigumme Vasudeva Bhatta 4 B
Rani Hamsabhai M Narayana Sapaliga 4 B
Radha Vilasa Matti Vasudeva Prabhu 10 A
Rama Parandhama Panchalingeshana Bhakta? 13 A
Ramarajya D V Holla 13 B
Ramarajya Viyoga Kadandale Rama Raya 13 A
Rama-Ravana Adooru Balakila Vishnayya 13 B
Rama Vijaya Ajnatha Kavi 13 A
Ramnjaneya Sheni Gopalakrishna Bhatta 13 A
Ramnjaneya Kalaga Kordel Venkatrao 13 A
Ramashwamedha Surakunda Annajirao 13,5 A
Ravana Charito Taltaje Krishna Bhatta 13,7 A

To be continued in next issue...

Abbreviations Used:

Prasanga Language/Prasanga Type:

 2     -    English 
 3     -    Aithihasika (Historical)
 4     -    Kalpanika (Imgainary)  
 5     -    Konkani
 6     -    Folk
 7     -    Tulu   
 9     -    Pauranika (Mythological)
10    -    Bhagavata
11    -    Bharata    
12    -    Ramayana
14    -    Sanskrit   
15    -    Havyaka    
16    -    Hindi
19    -    Sthala Purana
?       -   Author Unknown

Print Info.

A - Printed
B - Not Printed
C - Unknown

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 10 Dec 2001 .cj.com
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>