Yakshagana Prasanga Directory
Compiled by
*
Dr Padekallu Vishnu Bhatta *

(Volume XIII)

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3
Vol. 4 Vol.5 Vol. 6
Vol.7 Vol. 8 Vol. 9
Vol. 10 Vol. 11 Vol. 12
Vol. 13 Vol. 14 Vol. 15

 

 Prasanga Name  Author Type Print 
Mahishasura Vadha Dr. D Sadashiva Bhatta 9 B
Mahishasura Vadha Devanna Prabhu 9,16 B
Magadhana Soolugalu Sarasakavi C H Shankaranarayana Bhatta 10 B
Majandi Kumkuma Polali Nityananda Karanta 7 B
Manikyapura Mahime Seetanadi Ganapayya Shetty 4 B
Manikya Prabha Manjunatha Aithala, Thotlakallu 4 B
Manikya Prabha Parinaya
[Chandraketu Charitre]
Nagesha T Poojary 4 A
Majikya Prabha Parinaya K H Obayya Acharya 4 B
Manikya Madhavi Polali Nityananda Karantha 7,4 B
Matanga Kanye Bottikere Purushottama Poonja   A
Mathr Moksha Paniyooru Ashoka Shetty 4 B
Manage Madirage Siddakatte Vishwanatha Shetty 7 B
Manasa Charite Moolike Venkanna   C
Manishada Bottikere Purushottama Poonja 13 A
Manishadam Naraharikeshavabhatta, Chipageri 14 B
Mami Paddakke Shekara Shetty Belman 7 B
Mayada Ponnu ? 7 C
Mayada Mani ? 7 C
Mayada Mayandale ? 7,6 B
Mayada Mepade ? 7 C
Mayakolahala Hosthota Manjunatha Bhatta   B
Mayajumadi Seetanadi Ganapayya Shetty 7 B
Maya Puranjana Gundu Seetarama Rao 10 B
Mayapuri Mahatme ? 19 C
Maya Bajar Hosahitlu Mahalinga Bhatta 4 B
Maya Mandaravati Belasalige Ganapathi Hegade 4 B
Maya Mayuri ?   C
Maya Mahime M G Baravani 4 A
Maya Mrigavati Gundu Seetarama Rao 4 B
Mayavilasa Jatti Ishwara Bhagawatha  9 B
Mayoda Katti ? 7 C
Mayoda Daiva ? 7 C
Maranakatte Kshetra Mahatme Dr. Y. Chandrashekara Shety 19 B
Maravijaya [Pandurajavasana] Hosthota Manjunatha Bhatta 11 B
Marikamba Mahatme Hosthota Manjunatha Bhatta 19 B
Mari Mukhana Kalaga Ajnatha Kavi 9 A
Maruti Pratapa Janakai Timmappa Hegade 9 C
Markandeya Charitre Adyapadi Ramakrishnayya 9 A
Markandeya Charitre Mavvaru Kittanna Bhagawatha 9 B
Malati Parinaya Seetanadi Ganapayya Shetty 9 A
Masti Mallamma Guruvappa Bayaru 9 B
Mita Santana Gundu  Seetarama Rao 4 B
Mitragupta Vijaya Keerikkadu Master Vishnubhatta 4 A
Mitragupta Vijaya
[See Kantukavati Kalyana]
     
Mitra Bhedha Hosthota Manjunatha Bhatta   B
Meena Macche Siddakatte Vishwanatha Shetty 7 B
Meenakshi Kalyana Thoti Thimmayya Bhatta 9 A
Mugeru Kshetra Mahatme Shankaranarayana Borkar 19 B
Muchukunda Charite
[Or Kalayavana Kalaga]
Agumbe Anatamoorti Hebbara 10 B
Mundkuru Kshetra Mahatme Seetanadi Ganapayya Shetty 19 A
Mundkuru Kshetra Mahatme Govinda Karkera 19 B
Muttu Maniga ? 7 C
Muttaide Nagale ? 7 C
Muddanu Kshetra Mahatme M Narayana Sapaliga 19 B
Muranarakasura Kalaga M G Baravani 10 B
Mookambika Mahatme
[OR Kaumhasura Vadhe
Babu Kudtha 19 A
Moojoora Ullalakulu - Moover Deyyopngulu Anataram Bangadi 7 B
Moolakasura Kalaga Bannooru Narayana Bhagawatha 9 A
Moolakasura Kalaga Chavarkadu Shambhu Joisa 9 B
Moolakasurana Kalaga Hosthota Manjunatha Bhatta 9 B
Moolakasura Kalaga Kutyaradhipana Bhaktarama 9 B
Moolika Kshetra Mahatme Hosahithlu Mahalinga Bhatta 19 B
Mriganayane Argodu Mohanadasa Shenoy 4 B
Mrigavathi Parinaya
[Veera Sahasranika]
Keerikkadu Master Vishnu Bhatta 9 A
Mrityumangalya Hosthota Manjunatha Bhatta   B
Mrityumangalya Bottikere Purushottama Poonja 4 B
Mridhu Manyu Kalaga G G Shastri, Kokarna 4 B
Meghadootha Vidhwana Umakantha Bhatta   A
Meghanadha Vadhe Padekallu Venkataramana Bhatta 13 B
Meghanadha Vijaya Sheni Gopalakrishna Bhatta 13 A
Megha Mandara Basavaraja Shettigar 4 C
Megha Mayuri ? 4 C
Medhavi Kalaga Perduru Raghurama 9 B
Mairavana Kalaga Malpe Ramadasa Samaga 13 B
Mairavana Kalaga Ajnatha Kavi 9 A
Mairavana Charite Venkata (Subbalaxmi's son) 9 A
Moksha Mohara Diwakara S Pacchanadi   C
Moksha Sangrama ?   C
Mohana Tarangini Shridara Uppoora   A
Mohini Kalyana Korgi Sooryanarayana Upadhya 4 B
Mohini Charitre
[Bhangi Tambaku Vilasa]
? 4 A
Mac Beth K Govinda Bhatta   B
Yakshagana Kavya Paripantha MAdhava Peraje 11 A
Yakshagana Forgery Ambemoole Govinda Bhatta 4 A
Yakshagana Ratri Shale  U B Govinda Bhatta 4 A
Yakshagana Ramayana Hosthota Manjunatha Bhagawatha 13 A
 1.  Putrakameshti
 2. Seetaparinaya
 3. Pattabhisheka Prasanga
 4. Paduka Pradhana
 5. Panchavati
 6. Seetapahara
 7. Valivadhe
 8. Lankadahana
 9. Sethu Bandhana
 10. Angada Sandhana
 11. Nagasthra Prayoga
 12. Kumbhakarna Kalaga
 13. Atikaya Kalaga
 14. Kalanemi Kalaga
 15. Indrajitu Kalaga
 16. Ravanavadhe
 17. Agniparikshe - Ayodhyagamana
 18. Seeta Parityaga
 19. Shrirama Parandhama
     

To be continued in next issue...

Abbreviations Used:

Prasanga Language/Prasanga Type:

 2     -    English 
 3     -    Aithihasika (Historical)
 4     -    Kalpanika (Imgainary)  
 5     -    Konkani
 6     -    Folk
 7     -    Tulu   
 9     -    Pauranika (Mythological)
10    -    Bhagavata
11    -    Bharata    
12    -    Ramayana
14    -    Sanskrit   
15    -    Havyaka    
16    -    Hindi
19    -    Sthala Purana
?       -   Author Unknown

Print Info.

A - Printed
B - Not Printed
C - Unknown

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 10 Dec 2001 .cj.com
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>