Yakshagana Prasanga Directory
Compiled by
*
Dr Padekallu Vishnu Bhatta *

(Volume XII)

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3
Vol. 4 Vol.5 Vol. 6
Vol.7 Vol. 8 Vol. 9
Vol. 10 Vol. 11 Vol. 12
Vol. 13 Vol. 14 Vol. 15

 

 Prasanga Name  Author Type Print 
Manikanta Vijaya Kidanji Mahabala Bhatta 19 B
Manikanta Vijaya Sheni Gopalakrishna Bhatta 19 B
Manikarnika Keerikkadu Master Vishnubhatta 9 B
Maniprabha Parinaya Keerikkadu Master Vishnubhatta 4 B
Mani Mandare ? 7 C
Mani Malini ? 4 C
Mani Mekhale [See Ratna Kankana]      
Mandodari Parinaya [ See Bhukailasa]      
Mannda Manikya ? 7 C
Matanga Shapa-Mayavi Vadhe M G Baravani 13 B
Mattura Beere Anantaram Bangady 7 B
Matsya Kanike Babu Kudthadka 4 B
Matsya Rekhe ? 4 C
Matsyavatara Mattu Ketaki Shapa Kiriya Balipa Narayana Bhagawatha 9 A
Madanamanjari Kalyana Jatti Ishwara Bhagawatha 4 B
Madana Mohana Punarjanma Nagesha Poojary 4 B
Madana Mohini Talengala Ramakrishna Bhatta 4 B
Madana Sundari Parinaya ?   B
Madana Vijaya K V Krishnappa 4 B
Madana Sundari Swayamvara Janakai Thimmappa Hegade 9 B
Madanangi Kalyana Mena Ramappa Bhatta 4 B
Madara Maniga ? 7 C
Madavoora Manikya ?   C
Madalasa Swayamvara Halemakki Rama 10 B
Madalase Kalyana Mairpady Venkataramanayya 10 A
Madimaye Mangure ? 7 C
Madirakshi Kalyana [See Veerachandradhwaja]      
Madmal Manage Anantaram Bangady 7,4 B
Madhyochchatana Keerikkadu Master Vishnubhatta 7 B
Madrengi Madmal Anantaram Bangady 7 B
Madhukaitabha Vadhe Machchuru Narayana Bhatta 9 C
Madhukaitabha Vadhe Devanna Prabhu 9,16 B
Madhupa Mahatme Harikrishna Bhatta, Arthyadka 4 A
Madhupura Mahatme D V Holla 19 B
Madhumati Parinaya ?   C
Madhumadhavi Yakshananda Kuthpady 4 B
Madhura Mallika (ge) ? 4 C
Madhura Mahindhra [Samagra Kamsa] Gundu Seetarama Rao 10 A
Madhyama Vyayoga Sheni Gopalakrishna Bhatta 11 A
Madhyama Vyayoga Gundu Seetarama Rao 11 B
Manamechchada Madadi
[See Dharmavijaya]
     
Manuvamsha Vahini Kubanooru Shridhara Rao 9 B
Manthrada Ungila ? 4 C
Manthrada Manikya [See Shapa Sanyoga]      
Mantralaya Mahatme ? 19 B
Mantri Chandana M Narayana Sapaliga 4 B
Mantri Chandane P K Mahammad, Arlapadavu 4,7 B
Mantri Machchara Shankaranarayana Joisa, Kedambady 4,7 B
Mandarti Kshetra Mahatme Seetanadi Ganapayya Shetty 19 C
Mandara Mallige ? 7 C
Mandaravati Parinaya Adooru Balakila Vishnayya 4 B
Mandarojwalaa Parinaya Shedigumme Vasudeva Bhatta 6 B
Manmathopakhyana ? 9 B
Manvantara Anantaram Bangady 9 B
Mayuravarma Vilasa Talthaje Krishna Bhatta 3 A
Mayuresha Vijaya Kiriya Balipa Narayana Bhagawatha 9 B
Marutashwamedha U B Govinda Bhat 9 C
Maruru Kshetra Mahatme Ambatanaya Mudradi 19 B
Marmal Mandare ? 4,7 B
Marledi Machekke ? 7 C
Malayambika [Nagananda] Seetanadi Ganapayya Shetty A  
Maleta Madmal ? 7 C
Maleta Mallanne ? 7 C
Maleta Madaye ? 7 C
Malla Kshetra Mahatme ? 19 C
Mallikarjuna Brahmadatta Surakunda Annajirao 16 A
Masanada Tulasi Taranatha Balyaya 7,4 B
Maharshi Maitravaruvani Venkataraja Puninchattaya 9 B
Mahakali Magadhendra Amrita Someshwara 11 A
Mahakavi Valmiki Narampady Subbayya Shetty 13 B
Mahakshtriya Na Na Joshy 9 A
Mahankali Mahatme ? 19 B
Mahaganapathi-Lalitopakhyana Adooru Balakila Vishnayya 9 B
Mahachetana [ Christa Mahatme] Muliya Keshvayya 3 A
Mahadevi Lalitopakhyana Agari Srinivasa Bhagawatha 9 A
Mahaprasthana Shridhara D S 11 A
Mahabrahmana ? 9 C
Mahabhakta Bhanasura Anataram Bangady 10 B
Mahabhairava Gundu Seetarama Rao 9 B
Mahamantri Shakara ?   C
Mahamuni Mahendra ?   C
Maharati Karna [See Daanashoora Karna]      
Maharani Prathvimathi
[Arthath Raja Lokaranjana
Nagesha Poojary 4 A
Mahaveera K Govinda Bhatta   C
Mahashakti Mahamaye ?   C
Mahashoora Bhaumasura Amrita Someshwara 10 A
Mahasati Anasooya Ambatanaya, Mudrady 9 B
Mahasati Arundhati Ramakrishna Gundhi 9 B
Mahasati Padmavati ?   C
Mahasati Mangala Dr Y Chandrashekara Shetty 4 B
Mahasati Mandodari
[Sankshipta Ramayana]
Belasalige Ganapati Hegade 13 B
Mahasati Mandakini Kubanooru Shridhara Rao 4 B
Mahasanta Jyoti Anantarama Bangady   B
Mahimeda Mahammayi L K Dharan, Mani 19 B

To be continued in next issue...

Abbreviations Used:

Prasanga Language/Prasanga Type:

 2     -    English 
 3     -    Aithihasika (Historical)
 4     -    Kalpanika (Imgainary)  
 5     -    Konkani
 6     -    Folk
 7     -    Tulu   
 9     -    Pauranika (Mythological)
10    -    Bhagavata
11    -    Bharata    
12    -    Ramayana
14    -    Sanskrit   
15    -    Havyaka    
16    -    Hindi
19    -    Sthala Purana
?       -   Author Unknown

Print Info.

A - Printed
B - Not Printed
C - Unknown

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 10 Dec 2001 .cj.com
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>